Van khống chế có motor với chức năng đóng khẩn cấp Van khống chế có motor với chức năng đóng khẩn cấp
Van khống chế có motor với chức năng đóng khẩn cấp Van khống chế có motor với chức năng đóng khẩn cấp

Van khống chế có motor với chức năng đóng khẩn cấp

- Mã hiệu sản phẩm: ST 6150 - ST 6152

- Van khống chế với chức năng đóng khẩn cấp. Kiểm định chất lượng bởi TUV, đóng vai trò như một thiết bị khởi động chức năng an toàn cho hệ thống gia nhiệt cho nước và hơi