Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng
Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng

Chiller hấp thụ chạy bằng nước nóng

Công suất làm lạnh: 8~455*104Kcal/h

Được ứng dụng trong hệ thống tận dụng nhiệt từ nước thải, lấy lại lượng nhiệt thừa đó để tạo ra nước lạnh, nước lạnh đi qua AHU/FCU tạo ra khí lạnh dùng cho hệ thống điều hòa làm mát ttrung tâm.

Ứng dụng của Chiller

Thông số kĩ thuật

Lưu ý :

  1. 1USRT = 3024kcal/h = 3.517kW, 1mAq = 9.8KPa
  2. Nhiệt độ nước lạnh đầu vào / đầu ra tiêu chuẩn: 12 độ C → 7 độ C (chênh lệch nhiệt độ tiêu chuẩn là 5 độ C)
  3. Nhiệt độ nước giải nhiệt đầu vào / đầu ra tiêu chuẩn: 31 độ C → 36.5 độ C (chênh lệch nhiệt độ tiêu chuẩn là 5.5 độ C)
  4. Nhiệt độ nước nóng đầu vào / đầu ra tiêu chuẩn: 95 độ C → 80 độ C (chênh lệch nhiệt độ tiêu chuẩn là 15 độ C)
  5. Hệ thống nước lạnh/ nước giải nhiệt/ nước nóng tiêu chuẩn: áp lực sử dụng cao nhất là là 8 kg/cm2G.
  6. Nguồn điện tiêu chuẩn là 3Ph, 380V, 50Hz
  7. Tổng trọng lượng = Trọng lượng môi chất làm lạnh + Trọng lượng dung dịch hấp thụ + Trọng lượng hệ máy
  8. Có thể sản xuất sản phẩm đặc thù với nhiệt độ nước nóng đầu vào/ đầu ra thay đổi, căn cứ theo tình hình thực tế
  9. Các thông số trong bảng dữ liệu có thể thay đổi do sự nâng cấp phiên bản mới của hệ máy.