HV 8014

HV 8014

Mã hiệu sản phẩm

HV 8014

Phốt van dưới đây có hình nón di chuyển đóng/mở và điều khiển. Van

điều khiển của chúng tôi có chức năng điều khiển đóng hoặc bypass.

DN15..200, PN16..40