DR 1200

DR 1200

Mã hiệu sản phẩm DR 1200

Điện trở PT 100

Bộ hóa mức chất lỏng cho bồn nước ngưng và nồi hơi