SF 8090

SF 8090

Mã hiệu sản phẩm

SF 8090

Phốt van dưới đây có hình nón di chuyển đóng/mở và điều khiển. Van

điều khiển của chúng tôi có chức năng điều khiển đóng hoặc bypass.

DN15..200, PN16..40