Van tự điều chỉnh (Điều chỉnh bằng tay) Van tự điều chỉnh (Điều chỉnh bằng tay)
Van tự điều chỉnh (Điều chỉnh bằng tay) Van tự điều chỉnh (Điều chỉnh bằng tay)

Van tự điều chỉnh (Điều chỉnh bằng tay)

- Mã hiệu sản phẩm: TR 7100 - TR 7200 - TR 7300

DR 7500 - DR 7600 - DR 7700

- Van tự điều chỉnh (điều chỉnh bằng tay) cho phép điều chỉnh nhiệt độ với thiết kế 2 ngã và 3 ngã

- Van giảm áp, tăng áp và chỉnh áp

- Van tự điều chỉnh được sử dụng cho điều khiển chất lỏng, hơi và gas