Van chuyển đổi hơi (Từ hơi quá nhiệt sang hơi bão hòa)

Van chuyển đổi hơi (Từ hơi quá nhiệt sang hơi bão hòa)

- Mã hiệu sản phẩm: MV 5451 - MV 5951 - PV 5451 - 5951

- Giảm áp suất bằng đầu phun nước nguội pha vào hơi khô