Trang chủ Tính COP cho bơm nhiệt MIMICO

Tính COP cho bơm nhiệt MIMICO

MODEL MMC200-AHP Voltage:
Điện áp:
3PH/380V/50Hz
Function/ Chức năng: Heating function/ Chức năng nhiệt Refrigerant / Môi chất: R410a
Rated heating capacity:
Công suất sinh nhiệt:
KW COP is calculated based on heat coefficient @ ambient temperature 20oC
COP được tính theo hệ số ở nhiệt độ môi trường 20 độ C làm chuẩn.
Input power:
Công suất điện đầu vào:
KW
COP  
SPECIFICATIONS
THÔNG SỐ
VALUE
GIÁ TRỊ
Ambient temperature (oC)
Nhiệt độ môi trường làm việc
Inlet temperature (oC)
Nhiệt độ nước đầu vào
Rated outlet temperature (oC)
Nhiệt độ nước nóng đầu ra danh định
Rated heating capacity (KW)
Công suất nhiệt danh định
Heating capacity adjustment factor
Hệ số điều chỉnh công suất sưởi
Heating capacity after adjustment (KW)
Công suất sưởi sau khi điều chỉnh
Input power (KW)
Công suất điện đầu vào
Input power adjustment factor
Hệ số điều chỉnh công suất đầu vào
Input power after adjustment (KW)
Công suất đầu vào sau khi điều chỉnh
COP