Trang chủ Tin tức

Tin tức

Phần tin tức của MIMICO mang đến các Quý vị các thông tin ngắn và mới nhất để giới thiệu đến Quý vị, các thông tin bao gồm các tin về.
- Tính toán lựa chọn heatpump (Có bản tính)
- So sánh heatpump và các thiết bị khác
- Tiết kiệm năng lượng
- Hệ thống chiller hấp thu
- Hệ thống đo lường và van điều khiển

nếu Quý vị nào quan tâm hơn xin vào trong trang để xem cụ thể hơn.