Trang chủ Tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng

Hệ thống tận dụng nhiệt từ nước thải

TẬN DỤNG NHIỆT  -  THU HỒI NHIỆT  -  HEAT RECOVERY
* Không chi phí điện năng làm mát khi thải ra môi trường.
* Lợi ích lớn từ việc tiết kiệm.
* Giảm hiệu ứng nhà kính bảo tồn nhiên liệu hóa thạch

Xử lý khí thải

* Xử lý khí thải cho các nhà máy. Waste Gas Treatment
* Khí thải cho nồi hơi.
* Khí thải cho nhà máy nấu đồng
* Khí thải cho nhà máy nấu nhôm
* Khí thải cho nhà máy phế liệu

Tiết kiệm năng lượng

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  -  ENERGY SAVING
* Không chi phí điện năng làm mát khi thải ra môi trường.
* Lợi ích lớn từ việc tiết kiệm.
* Giảm khí thải góp phần xây dựng trái đất xanh, sạch